Pravidla Hlavní změny v pravidlech golfu krok za krokem (11 – 20); vše ostatní je jen kosmetika

Pravidla kolaz 250x160Průvodce jednatřiceti hlavními změnami v nových pravidlech platných od ledna 2019 včetně jejich zdůvodnění

11) Podpora rychlejšího tempa hry
Původní stav (2018):
Pravidla nebyla konkrétní a jen zakazovala zbytečné zdržování hry a nutnost dodržování tempa hry, pokud bylo stanoveno.

Nová pravidla (2019):
Doporučují, že by hráč měl hrát ve svižném tempu, že by měl odehrát svou ránu (až na něj přijde řada) do 40 vteřin (v mnoha případech rychleji), připomínají, že lze hrát i mimo pořadí, viz pravidla Ready Golfu, a Soutěžnímu výboru doporučují stanovit tempo hry (Pravidlo 5.6).

Zdůvodnění změny:
Nová formulace v pravidlech by měla Soutěžním výborům pomoci v aplikaci a vymáhání rychlejšího tempa hry i toho, aby hráči všech výkonnostních kategorií věděli, co se od nich očekává.

12) Očekávané standardy chování hráčů
Původní stav (2018):
Nebyly definovány žádné standardy chování s výjimkou nepřímého, respektive s výjimkou povolení Soutěžnímu výboru diskvalifikovat hráče za vážné porušení etikety (aniž by bylo definováno, co je vážné porušení etikety).

Nová pravidla (2019):
Jasně definují, co od hráčů očekávají (bezúhonný přístup, ohled na ostatní, péče o hřiště) a umožňují vytvoření vlastního kodexu chování, podle kterého lze trestat hráče podle závažnosti nevhodného chování nejenom diskvalifikací (Pravidlo 1.2).

Zdůvodnění změny:
Dřívější definice byly nejasné a obsahovaly spíš doporučení, zatímco dnešní úprava umožňuje Soutěžnímu výboru nastavit jasná pravidla, přesněji definovat přestupek a hrubý přestupek a nastavit stupnici trestů.

13) Nastavení pevné jednotky vzdálenosti při vyměřování odpaliště nebo oblasti úlevy
Původní stav (2018):
Platilo obecné pravidlo „délka hole" bez delšího upřesnění. Hráč, který používal dlouhý patr, se tak mohl dostat na úplně jiná místa než ostatní.

Nová pravidla (2019):
Nově je „délka hole" definována jako délka nejdelší hole v hráčově bagu s výjimkou patru, a to bez ohledu na to, kterou hůl použije při měření. Oblast úlevy má tak nově fixní velikost, která je „předdefinována" tím, jaké si vybral hráč hole do hry (Definice: Délka hole).

Zdůvodnění změny:
Hráči již nerozhodují o oblasti úlevy (nebo velikosti odpaliště) výběrem hole a jednotné nastavení na nejdelší hůl v bagu s výjimkou patru eliminuje nespravedlivou výhodu hráčů, kteří používali dlouhý patr.

14) Forma hry na rány: Maximální skóre
Původní stav (2018):
Ve hře na rány umožňovala pravidla pouze klasickou hru (každá jamka musela být dohrána) nebo stableford (nedohraná jamka byla za nula bodů).

Nová pravidla (2019):
Nová forma hry na rány „Maximální skóre" umožňuje Soutěžnímu výboru nastavit pevnou hranici, ať již stanovením konkrétního čísla, násobkem paru jamky či zohledněním hráčova hendikepu. Hráč, který jamku nedohraje, není v této formě hry diskvalifikován, ale započte si maximální skóre (Pravidlo 21.2).

Zdůvodnění změny:
Kromě zrychlení hry eliminací vysokých výsledků na jamce umožňuje i hráčům, kteří by výrazně pokazili jednu nebo dvě jamky, přinést slušný výsledek.

15) Pohnutí nebo dotknutí se volného přírodního předmětu nebo dotknutí se písku v bankru
Původní stav (2018):
Hráč, pokud jeho míč ležel v bankru, nesměl testovat stav bankru, nesměl se dotknout rukou nebo holí písku a nesměl se dotknout ani pohnout s volnými přírodními předměty v bankru.

Nová pravidla (2019):
Podle pravidla 12.2a a 12.2b se může hráč volných přírodních předmětů beztrestně dotknout i s nimi pohybovat a povolen je i dotyk rukou nebo holí písku se třemi níže definovanými výjimkami:
1) hráč se nesmí dotknout písku při cvičném švihu
2) hráč se nesmí dotknout písku při založení hole
3) hráč se nesmí dotknout písku při nápřahu

Zdůvodnění změny:
Výzva jménem bankr je o hře z písku, ne o hře z listí, kamenů či jiných nafoukaných volných přírodních předmětů. Přežil se i totální zákaz dotyku písku rukou či holí, ke kterému už v minulosti existovala řada výjimek, a tak nové pravidlo definuje jen zákazy, které jsou součástí hry z bankru.

16) Žádný trest za pohnutí míčem na greenu
Původní stav (2018):
Až na několik výjimek, pokud hráč náhodně pohnul svým míčem kdekoli na hřišti, dostal jednu trestnou ránu.

Nová pravidla (2019):
Podle pravidla 13.1d je beztrestné, pokud hráč pohne náhodně svým míčem na greenu. Do pravidel se tak dostává doporučený postup uváděný od ledna 2017 v místních pravidlech.

Zdůvodnění změny:
Modelace, rychlost a stav moderních greenů zvyšuje šanci, že se míč v klidu může pohnout, přičemž bývá obtížné přesně určit, zda pohyb způsobil hráč, nebo přírodní podmínky.

17) Dropování a hra z Oblasti úlevy
Původní stav (2018):
Dropování z výše ramen z natažené ruky; míč musel dopadnout do oblasti úlevy, ale pokud dodržel další podmínky, byl ve hře, i když se z oblasti vykutálel.

Nová pravidla (2019):
Dropování z výše kolen do definované oblasti úlevy; spuštěný míč se musí poprvé dotknout půdy uvnitř této oblasti úlevy a musí se v ní zastavit. Pokud se míč vykutálí, dropování se opakuje. Po druhém neúspěšném dropování se míč umisťuje.

Zdůvodnění změny:
I když snížení výšky zvyšuje šanci na to, že míč zůstane stát v požadované oblasti, dál ponechá ve hře i náhodu. Míč dropovaný v bankru se méně zaboří a je jednodušší definovat, kdy se má drop opakovat.

18) Rozumný úsudek při odhadování místa úlevy
Původní stav (2018):
Bez ohledu na hráčův úsudek, pokud se ukázalo, že hráč odehrál míč z nesprávného místa, byl vystaven penalizaci. Výjimkou bylo odhadování místa překročení hranice u vodní překážky.

Nová pravidla (2019):
Podle Pravidla 1.3, pokud hráč vykoná vše, co je od něj v rámci daných okolností možno rozumně očekávat, aby jeho určení bylo přesné, je jeho rozumný úsudek přijat, i když se po odehrání rány ukáže, že jeho určení místa nebylo přesné.

Zdůvodnění změny:
Mnoho Pravidel vyžaduje od hráče, aby určil místo, bod, linii, oblast nebo jiné umístění. Takové určení místa je potřeba učinit ihned a s patřičnou péčí, avšak často nebude úplně přesné.

19) Úleva od zabořeného míče
Původní stav (2018):
Podle pravidel měl hráč beztrestnou úlevu od zabořeného míče jen na plochách stříhaných do výše ferveje (a nižších). Soutěžní výbor měl právo rozšířit tuto možnost na celé pole. Zabořený míč se pak dropoval co nejblíže tomuto místu.

Nová pravidla (2019):
Pravidlo 16.3 nyní povoluje beztrestnou úlevu od zabořeného míče kdekoli v poli (s výjimkou míče zabořeného v písku) s tím, že Soutěžní výbor má právo tuto úlevu omezit.
Zabořený míč se dropuje do oblasti úlevy na délku hole.

Zdůvodnění změny:
Jde jen o narovnání současného trendu, kdy většina Soutěžních výborů profesionálních i elitních amatérských tour formou místního pravidla úlevu od zabořeného míče v poli umožňovala již v minulosti.

20) Oprava poškození greenu
Původní stav (2018):
Povoleno opravení jen několika málo konkrétních poškození jako byla stará ucpávka nebo stopy po dopadu míčků.

Nová pravidla (2019):
Pravidlo 13.1c nyní umožňuje opravu většiny poškození včetně stop po spajcích, poškození od zvířat, od vlajky apod. Opravovat se nesmí pouze stopy po pravidelné údržbě, například prořezání.

Zdůvodnění změny:
Toto pravidlo by mělo omezit na minimum časté diskuse hráčů s rozhodčím, zda poškození je, nebo není v kategorii, kdy jej lze opravit.

Připravil: Josef Slezák


Související články:
Poslat na email Tisk Přidat mezi oblíbené TwitterFacebook googleLinkujGoogle Buzz

Přihlášení Golf News


OMEZENÝ POČET ZA SUPER CENY
350 Kč,-

Zahájen prodej voucherů 1fee2hráči na sezonu 2024, které umožňují na vybraných hřištích ve vymezeném čase po uhrazení jednoho fee hru dvěma hráčům. S ...