ball embendedPokud je míč zabořen do stěny jamky a přitom je svým objemem pod úrovní terénu, má se za to, že je míč dohrán, a to i když neleží celý uvnitř obvodu, jak to považuje definice. Co ale když jeho – třeba jen i malá část – nad povrch vyčnívá?

V tomto případě míč za dohraný považovat nejde. Hráč může hrát míč, jak leží nebo míč zvednout dle Pravidla 16-1b, opravit jamku dle Pravidla 16-1c a umístit míč na okraj jamky. Viz Rozhodnutí 16/2 a 16/3

 

DEFINICE: Míč v jamce (Ball Holed, Holed)
Míč je „v jamce", jestliže v klidu leží uvnitř obvodu jamky a je celý pod úrovní
okraje jamky.

PRAVIDLO: 16. Jamkoviště

16-1. Všeobecně

a) Dotknutí se dráhy patu
Dráhy patu se nesmí nikdo dotknout s výjimkou následujících případů:
(i) hráč smí odstranit volné přírodní předměty, aniž by při tom cokoli stlačoval;
(ii) při zakládání za míč smí hráč přiložit hůl před míč, aniž by při tom cokoli stlačoval;
(iii) při měření – Pravidlo 18-6;
(iv) při zvedání a vracení míče na původní místo – Pravidlo 16-1b;
(v) při přitlačení předmětu označujícího polohu míče;
(vi) při opravě ucpávky staré jamky nebo stop po dopadu míče na jamkovišti – Pravidlo 16-1c; a
(vii) při odstraňování pohyblivé závady – Pravidlo 24-1.

(Ukázání dráhy patu na jamkovišti – viz Pravidlo 8-2b)

b. Zvednutí a čištění míče
Míč na jamkovišti se smí zvednout a podle potřeby očistit. Před zvednutím míče musí být označena jeho poloha. Zvednutý míč se musí vrátit na původní místo (viz Pravidlo 20-1). Pokud je nějaký jiný míč v pohybu, nesmí být zvednut žádný míč, který by mohl ovlivnit pohyb tohoto míče.

c. Oprava ucpávky staré jamky, stop po dopadu míče a jiného poškození
Hráč smí opravit ucpávku staré jamky nebo poškození jamkoviště vzniklé dopadem míče bez ohledu na to, zda jeho míč leží na jamkovišti nebo ne. Jestliže při takové opravě náhodou pohne míčem nebo předmětem označujícím polohu míče, musí se míč nebo předmět označující jeho polohu vrátit na původní místo. Pohnutí míčem nebo předmětem označujícím polohu míče není trestné, pokud se tak stalo v přímé souvislosti s prováděnou opravou ucpávky staré jamky nebo stop po dopadu míče. Jinak platí Pravidlo 18.

Žádné jiné poškození jamkoviště nesmí být opraveno, pokud by to mohlo napomáhat hráči v další hře na jamce.

d. Zkoušení povrchu
Během stanoveného kola nesmí hráč zkoušet povrch žádného jamkoviště tím, že by ho hladil či škrábal nebo po něm kutálel míč.

Výjimka: Mezi dvěma jamkami může hráč zkoušet povrch libovolného cvičného jamkoviště nebo jamkoviště naposledy hrané jamky, pokud to Soutěžní výbor nezakáže (viz Poznámka 2 u Pravidla 7-2).

e. Postoj obkročmo nebo v dráze patu
Na jamkovišti nesmí hráč zahrát ránu v postoji obkročmo vzhledem k dráze patu nebo k jejímu prodloužení za míč, ani když se kteroukoli nohou dotýká dráhy patu nebo jejího prodloužení za míč.

Výjimka: Není trestné, pokud takový postoj hráč zaujme nevědomky nebo proto, aby nestál v dráze patu nebo v očekávané dráze patu jiného hráče.

f. Zahrání rány, zatímco se jiný míč pohybuje
Hráč nesmí zahrát ránu, zatímco je v pohybu jiný míč po úderu na jamkovišti. Jestliže tak však učiní, když na něm byla řada ve hře, není to trestné.

(Zvednutí míče napomáhajícího nebo překážejícího ve hře, zatímco se jiný míč pohybuje – viz Pravidlo 22)

TREST ZA PORUŠENÍ PRAVIDLA 16-1:
Hra na jamky – ztráta jamky; Hra na rány – dvě trestné rány.


Související články:
Poslat na email Tisk Přidat mezi oblíbené TwitterFacebook googleLinkujGoogle Buzz

Přihlášení Golf News


OMEZENÝ POČET ZA SUPER CENY
350 Kč,-

Zahájen prodej voucherů 1fee2hráči na sezonu 2024, které umožňují na vybraných hřištích ve vymezeném čase po uhrazení jednoho fee hru dvěma hráčům. S ...