Pravidla Místní pravidla v době po coronavirové: Omezení pro tyč či vložka v jamce

prav-jamka-250Je na provozovateli, aby zabránil shlukování, respektive na hráčích samotných, aby dodržovali patřičný odstup. Eliminovat je ale potřeba i rizika přenosu dotykem zejména u věcí, kterých se dotýká většina hráčů, jako je například praporková tyč, jamka, kolíky, hrábě v bankru či skóre karta. Oficiální návod jak se vyrovnat s novou situací a kdy ještě lze za nových podmínek hrát na úpravu hendikepu a kdy ne, zveřejnila Hendikepová a normovací komise ve svých vzorových místních pravidlech.

1. Praporková tyč

1.1 Jednou z možností je úplné odstranění praporkových tyčí z hřiště. Takové řešení je velmi jednoduché a i když působí poněkud zvláštně, nemá, jak se ostatně při několika předchozích pokusech ukázalo, u většiny hráčů nijak negativní vliv na hru a výsledky, paradoxně někdy spíše naopak (hra na střed grýnu se v konečném důsledku vyplatí prakticky všem vyjma špičkových hráčů). Při dlouhých patech a přihrávkách z okolí grýnu nicméně může být pro hráče účelné si polohu jamky nechat ukázat. V takovém případě je pak na místě toto místní pravidlo:

„Jestliže někdo během provádění rány ukazuje hráči polohu jamky tím, že u ní stojí, ať už v ruce drží praporkovou tyč, hůl, cokoli jiného nebo nic, má tato osoba status obsluhovatele praporkové tyče ve smyslu Pravidla 13.2b(1) se všemi důsledky."

Poznámky:
a) V tomto případě se nejedná o nedovolené ukázání směru hry ve smyslu Pravidla 10.2b.
b) V případě, že míč tuto osobu nebo cokoli, co tato osoba nese, náhodou zasáhne, není to trestné – viz Pravidlo 13.2b(2).

1.2 Druhou možností je vznést požadavek, aby praporková tyč zůstala za všech okolností v jamce, jak ostatně poslední edice Pravidel golfu povoluje. V takovém případě je pak na místě toto místní pravidlo:

„Praporková tyč musí za všech okolností zůstat v jamce. Hráč se může praporkové tyče dotknout pouze v případě, že praporkovou tyč, která se z jakéhokoli důvodu ocitla mimo jamku, vrací do jamky, nebo když praporkovou tyč v jamce narovnává do centrální svislé polohy, případně při vyndávání míče z jamky.
Trest za porušení místního pravidla: Žádný podle Pravidel golfu, ale hráč může být bez náhrady vyloučen ze hry.
Poznámka: Pokud se hráč již musí dotknout praporkové tyče, měl by tak pokud možno činit rukou v rukavici."

2. Jamka
Jak i text předchozího místního pravidla naznačuje, vytažení dohraného míče z jamky. Aby se toto riziko minimalizovalo, lze případně přijmout některá opatření, která ale mají vliv na to, kdy je míč považován za dohraný, a na to, zda výsledky dosažené za takových podmínek jsou přijatelné pro hendikepové účely.

2.1 První takovou možností je instalace doplňkové vložky uvnitř jamky tak, aby míč nezapadl až na její dno u jejího horního okraje. Jako taková vložka může sloužit např. kus umělohmotné trubky nebo pěnový kroužek za předpokladu, že jejich vrchní hrana stále leží pod povrchem jamkoviště. Pravidlo pak může znít:

„První věta Pravidla 13.2c (Pokud se míč opírá o praporkovou tyč, která je v jamce, nebo o jinou umělou vložku uvnitř jamky pod povrchem jamkoviště, pak je míč dohrán.

Poznámky:
a) Smyslem tohoto rozšíření je, aby míč, který je jakoukoli svou částí pod povrchem jamkoviště a který se zároveň opírá cokoli umělého, co je v jamce byl dohrán.
b) Výsledky dosažené za těchto podmínek jsou přípustné pro hru na úpravu hendikepu.

2.2 Druhou možností, jejíž dopad na princip golfové hry je ale zásadnější, je
okraj jamky (např. vytažením standardní vložky vzhůru, vložením standardní vložky do mělčí jamky atd. V takovém případě je pak na místě toto místní pravidlo:

„Míč je dohraný, jakmile zasáhne vycpávku jamky nebo se o ni zastaví.

Poznámky:
a) Řešení vypadá jednoduše, ale může vést ke sporům, zda v některých případech došlo nebo nedošlo k dotyku a tím k dohrání jamky.
b) Hole-in-one dosažené za těchto podmínek nejsou oficiální.
c) Výsledky dosažené za těchto podmínek nejsou přípustné pro hru na úpravu hendikepu.

3. Kolíky
Potřeba přesouvat kolíky u trestných oblastí nebo půdy v opravě už sice není tak častá, přesto i zde může docházet k riziku přenosu dotykem. Tuto situaci lze ošetřit následujícím místním pravidlem:

„Všechny kolíky na hřišti vyjma autových jsou nepohyblivé závady. Úleva je možná podle Pravidla 16.1 kromě případu, kdy je míč v trestné oblasti.

Hráč, který bude manipulovat s kolíky může být kromě trestu podle Pravidla 8.1 za nedovolené zlepšení podmínek ovlivňujících hru také bez náhrady vyloučen ze hry.

4. Hrábě
Hrábě v bankrech jsou dalšími objekty, jichž se často dotýká řada hráčů. Pokud jsou ponechány na hřišti, měli by se jich hráči dotýkat pokud možno v rukavicích. Málokdo má ovšem rukavice na obě ruce a hrabání jednou rukou (přitom mnohdy tou „slabší") může být leckdy nepraktické.

Jinou možností je úplné odstranění hrábí z hřiště. V tom případě lze přirozeně očekávat, že bankry nebudou uhlazeny tak dobře, jako za použití hrábí, ale hráči by i tak měli vyvinout veškeré úsilí k tomu, aby dostatečně zahladili svoje stopy v bankru, ať už za pomoci nohou nebo hole.

S žádným zvláštním úlevovým pravidlem se ale v takovém případě nepočítá ani se nedoporučuje.

Poznámka: Koneckonců smyslem bankrů je doplňková herní výzva.

5. Výsledkový lístek (skórekarta)

„Hráči si na začátku hry nemusí vyměnit výsledkové lístky. Svoje jamkové výsledky si do výsledkového lístku může zapisovat sám hráč. Má se za to, že podmínky Pravidla 3.3b(2) ohledně potvrzeného výsledkového lístku jsou splněny, když výsledkový lístek podepíše sám hráč a jeho zapisovatel s výsledkem vyjádří verbální souhlas (nemusí tedy lístek podepsat), ideálně před dalším svědkem, pokud je to možné (např. další spoluhráč ze skupiny, zástupce Soutěžního výboru nebo recepční)."

„Výsledkový lístek se považuje za odevzdaný, jestliže je Soutěžnímu výboru resp. recepci klubu emailem nebo jinou elektronickou formou doručena fotokopie výsledkového lístku se všemi požadovanými údaji nebo přepis všech jednotlivých jamkových výsledků s jasnou indikací, o výsledky kterého hráče jde.

Trest za porušení místního pravidla: Diskvalifikace."

Poznámky:
a) Je vhodné, když Soutěžní výbor/recepce zpětně potvrdí příjem výsledku.
b) Výsledkové lístky si případně může fotit i sama recepce.
c) Zůstává-li výsledkový lístek hráči, měl by ho pro potřeby řešení případných sporů zachovat v použitelné podobě po dobu alespoň jednoho týdne.

Zdroj: TZ, ČGF, Dalibor Procházka


Poslat na email Tisk Přidat mezi oblíbené TwitterFacebook googleLinkujGoogle Buzz

Přihlášení Golf News


OMEZENÝ POČET ZA SUPER CENY
Kč,-

...