Kvízy Golfová pravidla - střední obtížnost

Golfová pravidla - střední obtížnost


Může hráč vydat pověření svému nosiči zvedat jeho míč kdekoli v poli obecně pro celé kolo?
Ano
Ne
Je trestné, pokud hráč náhodně zasáhne praporkovou tyč, kterou si nechal z jamky odstranit?
Ano
Ne
Pravda nebo lež? Hráč, když čerpá úlevu od trestné oblasti, nesmí spustit míč do jiné trestné oblasti.
Pravda
Lež
Když hráč náhodou pohne svým míčem nebo markovátkem na greenu, musí si připočítat jednu trestnou a vrátit míč na původní místo?
Ano
Ne
Hráč při hře na rány odstranil volný přírodní předmět ležící u míče na ferveji. Míč se nepohnul.
Hráč neobdrží žádný trest
Hráč obdrží jednu trestnou ránu
Hráč obdrží všeobecný trest (dvě trestné rány)
Může si hráč v bankru, ve kterém leží jeho míč, beztrestně odložit hole, bag nebo jinou svou výstroj?
Ano
Ne
Jaký obdrží hráč trest, pokud zvedne svůj míč na ferveji, aniž by míč někomu napomáhal a aniž je to po něm požadováno jiným hráčem?
Hráč neobdrží žádný trest
Hráč obdrží jednu trestnou ránu
Hráč obdrží všeobecný trest (dvě trestné rány)
Je trestné, pokud se hráč při odstraňování volných přírodních předmětů z bankru, ve kterém leží jeho míč, dotkne rukou nebo holí písku?
Ano
Ne
Může hráč beztrestně odehrát míč z cvičného jamkoviště?
Ano
Ne
Může hráčův nosič zvednout hráčův míč na greenu bez hráčova pověření?
Ano
Ne

Přihlášení Golf News


OMEZENÝ POČET ZA SUPER CENY
Kč,-

...